indymedia.nl - onafhankelijk D.I.Y. mediacentrum met het meest actuele nieuws over kraakverbod en daarmee samenhangende acties

woonstrijd!! - actiegroep rondom huisvestingsbeleid

comite tegen het kraakverbod

stop dekker - platform tegen de huurliberalisatie plannen

kraken-post - maillijst voor krakers

kraak-forum.nl - discussie forum rondom kraken

krakend rotterdam - idem maar dan voor Rotterdam

squat.net